ilustrativní obrázek

Vzorek písňových textů

As Those Waters
Až lidé odejdou
Cosi
Guantanamera
Jen láska zůstává
Rozhovor beze slov
Přichází k nám
Tell Me Why
Vše, co potřebuješ, je agape
Zahrada chobotnic
Zamáváme si
Ženo

Nikdy jsem si neříkal ‚textař‘, podobně jako ten, co napíše pár dvojverší, by se nemusel hned tutilovat ‚básník‘.
Autor několikastránkového textu také není rovnou spisovatel. Písňové texty psát, zejména v češtině, je těžké.
Napsal jsem jich pár desítek (i když Jiřina Fikejzová nejsem). Pro zajímavost jsem vložil i ukázky těch písní
The Beatles, které v Česku – a taky česky – dřív ještě nikdo nezkusil.