Pár slov

o několika věcech

na jediné téma

Pohádka o Šroubku a Matičce | .pdf (pro tisk)
Prší z mraků dolů
Nepokřivený model partnerství
Tělesné a duchovní
Mýty a pověry
Kdybys…
Jsi
Křídou na zdi
připravované/rozepsané

Kdyby slovo bylo jen slovem
Míra věcí
Sport nepříliš sportovní
Co kdyby Adam Evu neposlechl
Zrušme prachy!