Pár slov

o několika věcech

na jediné téma

Pohádka o Šroubku a Matičce | .pdf (pro tisk)
Prší z mraků dolů
Nepokřivený model partnerství
Tělesné a duchovní
Mýty a pověry – každodenní náhražky
Kdybys…
Jsi
barevnými křídami...
připravované/rozepsané

Království Boží podle Daniela M.
Míra věcí
Sport nepříliš sportovní
Co kdyby Adam Evu neposlechl
Zrušme prachy!
Je Duch svatý věřící…?